Art.nr Benämning Utförande Tillbehör 
       
PAA-8 Packvagn 1600*580
PAB-8 Packvagn 2400*580 
PAC-8 Packvagn 2800*580
    Extratillbehör  
PL34 Skrivpulpet  
 
 
Markera i fältet "Tillbehör" vilken vagn och tillbehör Du vill ha prisuppgifter på. Samt fyll i uppgifterna nedan, för prisinformation.
 
Företag:  
Namn:  
Adress:  
Postnummer:  
Postort:  
Telefon:  
Telefax:  
Epost:  
     
Meddelande: