Vi skräddarsyr vagnar för era behov!
Vagnarna är tillverkade för Borås Lasarett.